Algemene informatie

Het bestuur van de vereniging Monumentenbelangen Winterswijk vergadert één keer per maand in het Baarhuisje. Eén keer per jaar is er een algemene ledenvergadering.

Baarhuisje, Singelweg 10 Winterswijk