Algemene informatie

Het bestuur van de vereniging Monumentenbelangen Winterswijk vergadert één keer per maand in het Baarhuisje. Eén keer per jaar is er een algemene ledenvergadering.

Baarhuisje, Singelweg 10 Winterswijk

Vereniging Monumentenbelangen Winterswijk is aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Leden van culturele ANBI’s kunnen extra belastingvoordeel hebben, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Sinds 1 januari 2014 zijn culturele ANBI’s verplicht om bepaalde gegevens op hun website te vermelden.

Rechtsvorm: Vereniging
Statutaire naam: Vereniging Monumentenbelangen Winterswijk
Statutaire zetel: Winterswijk
KvK nummer: 40103015

Financiële gegevens