Bank Mr. ten Houtenlaan

De restauratie van de Ten Houtenbank is een initiatief van Monumentenbelangen Winterswijk.Inmiddels is de restauratie gerealiseerd. De padenstructuur is aangepast en er is een fietspad aangelegd vanaf de Wooldseweg tot de spoorbaan.Het bosje rondom de bank is grondig aangepakt: er is gekapt waar dit mocht en nodig was.

Restauratie en overdracht Ten Houtenbank
In de laatste jaren verkeerde de bank in een slechte staat van onderhoud. Vocht en vorst hadden hun werk gedaan. Monumentenbelangen Winterswijk heeft een en ander onder de aandacht van de gemeente gebracht. Restauratie was noodzakelijk.

Daarnaast was rondom de bank een soort bosschage ontstaan, waar zowel letterlijk als figuurlijk activiteiten werden ontplooid die het daglicht niet konden verdragen. Zwerfvuil en afval die er niet thuis hoorde, domineerde de bosgrond.Gemeente Winterswijk en Monumentenbelangen Winterswijk hebben met medewerking van het bedrijfsleven het monument en haar omgeving kunnen aanpakken.

De restauratie is uitgevoerd door bouw-/restauratiebedrijf Ten Haken. Daarnaast heeft het Ecologisch Adviesbureau Schröder geadviseerd op welke wijze het opschonen op de meest verantwoordelijke wijze kon worden gedaan.Met dank aan Geert Bruins (Bruins & Kwast); Raymond Schoppers (BCS); Breukers bouwmaterialen B.V.); Frans Bussman, Gerard ten Dolle (Sibelco – steengroeve); Restauratiebedrijf Ten Haken (John van Duren); Ecologisch Adviesbureau Schröder, de gemeente Winterswijk in de persoon van Marie Louise Tanck en Jan Ligtenberg en de ROVA. De tijden dat we alles op het bordje van de gemeente kunnen leggen is voorbij. Door gezamenlijke inspanning van overheid, bedrijfsleven en verenigingen, gesteund door vrijwilligers, kunnen zaken worden aangepakt.

Monumentenbelangen Winterswijk heeft al ervaring met de oude begraafplaats en nu is ook de restauratie van de Ten Houtenbank een feit.
Sfeer en onderling goede contacten zijn belangrijke ingrediënten om een en ander tot een goed einde te brengen.