Deunkmolen

Op 18 februari 1851 kregen Berend Vriezen en zijn vrouw Berendina Johanna Boeijink toestemming om een windkorenmolen te bouwen op het stuk grond dat bekend stond als de Waltakskamp in de Brinkheurne. Daarom werd deze molen ook wel de Waltak genoemd.

Deze molen stond aan de huidige Deunkmolenweg in de Brinkheurne, een buurtschap van Winterswijk. Het was een achtkantige beltmolen.

Volgens een krantenbericht uit 1906, is de eigenaar dan G.J. Streek. Deze verkoopt de molen in 1917 aan de brandstoffenhandelaar R.P. Krol.
Wanneer deze twee jaar later overlijdt, wordt de molen geveild en verkocht aan J.W. ten Dolle.

In maart 1925 brak na een storm plotseling één van de wieken af. Gelukkig gebeurden er geen persoonlijke ongelukken, maar de molen kon nu slechts op halve kracht draaien.

De molen draaide nog door met één roede. In de krant van 11 juli 1930 stond vermeld dat de molen die week is gesloopt. De laatste eigenaar was Hendrik Jan te Selle.