Gebakken Winterswijk

Dit boekje is de derde van de reeks over de achtergronden van de rijke geschiedenis en het vele erfgoed van Winterswijk. Het grote belang is niet alleen het verzamelen van kennis, maar vooral ook dat die gedeeld wordt met de inwoners van Winterswijk. Deze reeks boekjes heet Erfgoedreeks Winterswijk.Winterswijk is een dorp met een geschiedenis van meer dan 1250 jaar.

De mens maakt gebruik van het landschap waarin hij of zij leeft. De meeste bekende en klassieke manier is natuurlijk de landbouw: het verbouwen van gewassen op bodems die daar het meest geschikt voor zijn, of het weiden van vee in andere gebieden.