Lid worden

Monumentenbelangen heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een optimaal woon- en leefklimaat in de gemeente Winterswijk door het stimuleren van behoud, herstel en/of verbetering van de cultuurhistorische en/of stedenbouwkundige kwaliteiten. Ze kan dit niet zonder de steun van leden en donateurs. Voor al deze activiteiten heeft de vereniging uw steun nodig. Word daarom lid van de Vereniging Monumentenbelangen Winterswijk. De contributie bedraagt minimaal € 10,00 per jaar.

Hoe kunt u zich aanmelden?
U stuurt een mail naar penningmeester@monumentenbelangenwinterswijk.nl of u geeft zich op als lid bij de penningmeester van de vereniging. In de email geeft u aan of u lid of donateur wilt worden en u vermeldt uw adresgegevens in de mail. De penningmeester stuurt u vervolgens een formulier toe met het verzoek dit in te vullen en weer in te leveren. Uiteraard kunt u zich ook aanmelden bij één van de andere bestuursleden.