Monumentenprijs 2013


In 2013 stonden vier objecten op de shortlist. Twee vielen af, omdat de eigenaren geen publiciteit wensten. De overgebleven twee objecten die voor de Monumentenprijs 2013 in aanmerking kwamen, waren het monument "Nederland Neutraal 1914 – 1918” aan de Stationsstraat en het pand aan de Bossesteeg 14. De prijs is na ampel beraad toegekend aan de familie Moester, eigenaar van het pand aan de Bossesteeg.

       

Bossesteeg 14                                               Monument Nederland Neutraal
                                                                  Klik hier voor het FotoalbumMonument Nederland Neutraal 1914 - 1918
Het monument "Nederland Neutraal 1914 – 1918” staat in de Stationsstraat tegenover het gemeente-kantoor. Het neutraliteitsmonument – een fontein – is in 1923 opgericht ter herinnering aan de neutraliteit van ons land tijdens de eerste Wereldoorlog tussen 1914 en 1918. De ontwerper was architect A. Streek. De eigenaar is de gemeente Winterswijk. De functie van fontein verloor het al na een aantal jaren en in de volgende decennia raakte het door achterstallig onderhoud in verval.

Op initiatief van Monumentenbelangen Winterswijk is in 2009 een restauratie uitgevoerd en is de fontein weer in werking gesteld. Echter: de verbreding van de Stationsstraat en daarna de aanleg van de fietstunnel veranderde de situatie van het monument sterk, overigens zonder van plaats te veranderen. Door de bouwwerkzaamheden had het monument te lijden. Na voltooiing van de tunnel is een grondige restauratie en upgrading ter hand genomen, knap uitgevoerd. De onmiddellijke omgeving is heel mooi vorm gegeven. De fontein functioneert nu op duurzame wijze. Als resultaat staat er nu prominent een werkelijk heel fraai monument.

Bossesteeg 14
Het pand Bossesteeg 14, een winkelpand met bovenwoningen en een magazijn, daterend uit omstreeks 1930 of iets eerder. De architect, zo goed als zeker J. van der schaaf, heeft zich bij de vormgeving laten inspireren door Dudok en zijn tijd- en stijlgenoten. Oorspronkelijk was het pand bestemd als meubelzaak, jarenlang is dit zo gebleven. Na de opheffing van de meubelzaak heeft het pand diverse bestemmingen gehad en heeft het verschillende periodes leeg gestaan. Dit leidde tot achterstallig onderhoud. 
De heer en mevrouw Moester kochten in 2012 het pand. Ze herkenden de cultuurhistorische waarde ervan. Voortvarend werd de renovatie ter hand genomen. Daarbij is zorgvuldig en met respect voor het oorspronkelijke te werk gegaan; resulterend in een stijlvol geheel. Een voorbeeld van: in de eenvoud toont zich de meester. Tussen de oudere panden is Bossesteeg 14 een waardevol voorbeeld van een jongere bouwstijl.

Overhandiging Monumentenprijs
De voorzitter van de Vereniging Monumentenbelangen, Hans Donderwinkel, overhandigde de Monumentenprijs aan de familie Moester.