Leden comité OMD

Het vaste Comité Open Monumentendag Winterswijk bestaat uit de volgende personen:


Naam Functie Namens

Hans Donderwinkel

voorzitter 

Monumentenbelangen Winterswijk

Arie Hogeslag

vice-voorzitter

Monumentenbelangen Winterswijk

Arjan Ligtenbarg

lid

GOLS-station

Jan Goorhuis

lid


Martje Haan

lid


Wim Sikking

lid


Lidy Groot Nibbelink                           lid                                      Winterswijkse Oldtimer Club

Bianca Eekelder                                lid                                       VVV/ANWB