Boomgaard Scholtenbrugpark

In 2013 kwam vanuit de gemeente Winterswijk- in het kader van de Burgerparticipatiewet- de vraag of er bij burgers behoefte was de Ratumsestraat, Meddosestraat en de groene omgeving op te fleuren. Met de bedoeling uiteindelijk een duurzame kwaliteitsverbetering te creëren. 
 
Dit resulteerde erin dat winkeliers in genoemde straten en bewoners uit de naaste omgeving een aantal bijeenkomsten ter zake in "The Gallery” hebben bijgewoond.
 
Er werden vier werkgroepen samengesteld waarin de deelnemers over de ingebrachte ideeën konden brainstormen. In de "groene” werkgroep is het idee geboren de oude boomgaard in het Scholtenbrugpark weer te herstellen en in onderhoud te nemen. Er is iemand gevraagd het werven van vrijwilligers voor die klus op zich te nemen. Een aantal buurmannen van de boomgaard had daar wel interesse in. De groengroep was daarmee opgericht. De groep bestaat vijf werkers (mannen) en een coördinator (vrouw). Als startinvestering heeft Gemeente Winterswijk bosplantsoen beschikbaar gesteld om de haag rond de boomgaard te voltooien. Op een mooie zaterdagmorgen is dat karwei met veel enthousiasme geklaard.
 
Daarna is contact gezocht met Vereniging Monumentenbelangen Winterswijk (MBW) met de vraag kunnen wij wat voor elkaar betekenen? Dit heeft een hecht samenwerkingsverband opgeleverd. Begin 2015  is op verzoek van de gemeente door facilitairbedrijf Sjoerd Frielink aan beide zijden van de haag om de boomgaard een baan graszoden verwijderd. Het onkruid is nu eenvoudiger te verwijderen. Eenvoudig tuingereedschap is bijgekocht en dat gereedschap is ondergebracht in het baarhuisje bij de Oude Begraafplaats. 
 

Afbeelding invoegen

 
De groengroep onderhoudt nu elke eerste zaterdag van de maand de boomgaard. Inhoudende schoffelen rond de haag, wandelpad onderhouden en vooral rommel rond de zitbanken verwijderen. Dit laatste werkt preventief. Want sindsdien ziet de boomgaard er schoner uit. Bezoekers laten minder rommel achter.Het ligt in de bedoeling dat er nog een aantal oud ras fruitbomen worden bijgeplant.De samenwerking met de MBW is proportioneel. Een vrijwilliger op de zitmaaier van Monumentenbelangen maait gras in en rondom de boomgaard.

Wandelaars in de boomgaard hebben al diverse complimenten gegeven: het ziet er netjes en schoner uit!Verderop in het park ten oosten van de Whemerbeek zijn twee graspaden aangelegd. Vanaf de Mondriaanwilg langs de beek naar de Scholtenbrug en een aan de noordzijde van de haag naast de Scholtenbrug parkeerplaats.Op de zaterdagse werkdagen in de boomgaard zijn óók de vrijwilligers van de Oude Begraafplaats aldaar aan het werk.Koffiedrinken halftijds, gebeurt gezamenlijk in het baarhuisje. Alle deelnemers vinden gezelligheid in de afsluiting belangrijk en ondersteunen dat van harte.  

Het is een prettige club mensen die er duidelijk plezier in heeft bij te dragen aan het onderhoud van park en begraafplaats. 
 
   
 
Geschreven door: Coby Beeking
25-10-2015