Herdenkingsmonument Nederland Neutraal 1914 1918

Aan de Stationsstraat tegenover het gemeentekantoor staat een monument in de vorm van een fontein, dat de afzijdigheid van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog in herinnering houdt. De tekst op dit monument luidt: "Nederland Neutraal 1914 – 1918”.
Monumenten met een dergelijke strekking zijn zeldzaam in Nederland.De fontein is door de toenmalige Vereniging Winterswijks Belang (te beschouwen als een voorloper van de huidige VVV) aangeboden aan de gemeente Winterswijk als blijvende herinnering aan de neutraliteit van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. De overdracht vond plaats in 1923.


Het monument, ontworpen door architect A. Streek, is geheel opgebouwd uit rode baksteen van een plaatselijke steenfabriek. Het stond oorspronkelijk geheel vrij in een plantsoen. Door de verbreding van de straat en de aanleg van de tunnel onder het spoor door is de omgeving echter drastisch veranderd onder handhaving van de plaats van de fontein. Jarenlang was het monument geen fontein meer en leed het aan technische verwaarlozing. 

Ter gelegenheid van de opening van het gemeentekantoor is in 2009 op initiatief van de Vereniging Monumentenbelangen Winterswijk het monument gerestaureerd en de fontein weer in werking gesteld. Na de bouw van de tunnel is in 2012 het nogmaals grondig onder handen genomen en goed in de nieuwe situatie ingepast met het nu zichtbare resultaat.

In 1926 was de fontein nog onderdeel van een plaatselijke noviteit. Op 27 mei 1926 werd de watertoren aan de Misterweg als essentieel onderdeel van het nieuw aangelegde waterleidingsnet in Winterswijk officieel in gebruik gesteld. Uit de fontein spoot toen het eerste Winterswijkse leidingwater.