Stichting Vrienden van de Winterswijkse Molens

De Stichting Vrienden van de Winterswijkse Molens is opgericht in 1981. Het oorspronkelijke doel van de Stichting Molens was het herstel en behoud van de Winterswijkse molens. Winterswijk stond indertijd bekend als de gemeente met de meeste molenrompen. De stichting heeft zich o.a. sterk gemaakt voor het behoud van Molen De Vrees, maar dit is helaas niet gelukt.

De Stichting is een samenwerkingsverband van de vier windmolens in Winterswijk, te weten de Meenkmolen, Venemansmolen, Sevink Mölle en Molen Bataaf. Deze

De oprichters van de Stichting Vrienden van de Winterswijkse Molens
(van links naar rechts): Gerrit ter Haar, Edy Kwak, Jan Maas, Wim Lobeek en Willem Elting.