Bestuursleden stellen zich voor

Henk te Selle 
Afbeelding invoegen

Geboren in 1962 en opgegroeid in het Woold, wonend in Kotten en met een bedrijf in de Brinkheurne   ben ik bekend met het buitengebied van Winterswijk en voel ik mij een rasechte Winterswijker. Op de vraag om bestuurslid voor Monumentenbelangen Winterswijk te worden,  hoefde ik niet zo lang na te denken; ik wil me graag inzetten voor het behoud van ons Winterswijks culturele erfgoed.

Het spreekt voor zich dat de term cultureel erfgoed veelomvattend is, maar mijn belangstelling gaat vooral uit naar bouwen en gebouwen. Door mijn werk als bouwondernemer kom ik veel in aanraking met deze materie en heeft het mijn oprechte interesse. Mijn streven hierbij is om op een duurzame en economisch acceptabele wijze het behoud, herstel of verbetering van monumentale panden te realiseren en daardoor een bijdrage te leveren aan het behoud van veelal karakteristieke panden.

Met een enthousiaste club medebestuursleden hoop ik dan ook nog geruime tijd, gevraagd en ongevraagd, adviezen te mogen geven in het belang van onze Winterswijkse monumenten.
 
Arie Hogeslag 

Afbeelding invoegen
Mijn naam is A.J.Hogeslag,roepnaam: Arie en in beperkte kring ook: Broer.Geboren in Winterswijk in 1929. In Winterswijk heb ik mijn jeugdjaren doorgebracht en de school bezocht(lagere school,MULO en HBS). Gymnastiek(nu turnen),in het buitengebied rondzwerven en lezen waren mijn hobby’s.

In 1947 ben ik naar Delft gegaan om weg- en waterbouwkunde te studeren. Al tijdens mijn studie ben ik gaan werken. Mijn brood heb ik verdiend achtereenvolgens als student-assistent,rekenaar, constructeur,raadgevend ingenieur en tenslotte hoogleraar op het gebied van constructies van gebouwen. Daarnaast heb ik veel bestuurswerk gedaan.
Inmiddels getrouwd met een Winterswijks meisje: Mini Oonk en drie kinderen (twee dochters en een zoon) rijk geworden.


Na onze pensionering zijn mijn vrouw en ik in 1997 na,voor mij, acht jaar in Delft, twaalf jaar in Den Haag en dertig jaar in Zoetermeer te hebben gewoond,teruggekeerd naar Winterswijk.
 

 
In de loop der jaren was bij mij belangstelling gegroeid voor de cultuurhistorie en het erfgoed. Tijdens het organiseren van woongelegenheid
in Winterswijk heb ik Willem Sluiskes,de vermaarde monumentenvoorvechter, ontmoet, die me vrijwel onmiddellijk vroeg om lid en
bestuurslid te worden van Vereniging Monumentenbelangen Winterswijk. Daar heb ik ja op gezegd. In de ledenvergadering van 1998
ben ik tot bestuurslid gekozen en nog steeds doe ik het bestuurswerk met veel plezier.