Home

De doelstelling van Vereniging Monumentenbelangen Winterswijk is het stimuleren van het behoud, herstel en/of verbetering van historische bebouwing en de kenmerkende stedenbouwkundige structuur van Winterswijk.

Naast de hierboven genoemde doelstellingen houdt de vereniging zich ook bezig met andere onderwerpen. Deze staan hieronder wat uitgebreider beschreven.

Monumentenbelangen Winterswijk heeft de afgelopen jaren een aantal projecten gerealiseerd, waarover u op de diverse items onder het uitrolmenu bovenaan deze pagina meer kunt lezen. Hieronder de link naar de pagina: Projecten
In Winterswijk wordt Open Monumentendag georganiseerd door het Comité Open Monumentendag, bestaande uit (bestuurs-)leden van Vereniging Monumentenbelangen Winterswijk aangevuld met personen uit diverse organisaties. Hieronder de link naar de website: Open Monumentendag
Monumentenbelangen Winterswijk heeft zitting in de Adviescommissie Cultuurhistorie. Hieronder de link naar de website: Adviescommissie Cultuurhistorie
Monumentenbelangen Winterswijk heeft de Cultuurhistorische atlas uitgegeven. Momenteel wordt gewerkt aan een boek over de oude begraafplaats aan de Singelweg. De titel van dit boek is “Zalig zijn de doden”. Hieronder de link naar de pagina: Boekwerken