De Middeleeuwse wortels van Winterswijk

Met dit boekje start de gemeente Winterswijk met een reeks over de achtergronden van de rijke geschiedenis en het vele erfgoed van Winterswijk. Het grote belang is niet alleen het verzamelen van kennis, maar vooral ook dat die gedeeld wordt met de inwoners van Winterswijk. Deze reeks boekjes heet Erfgoedreeks Winterswijk.Winterswijk is een dorp met een geschiedenis van meer dan 1250 jaar. In die lange tijd speelden onder meer boeren, handelaren, herbergiers én de schulte van Winterswijk een belangrijke rol. Door nieuw onderzoek is meer bekend geworden over de wortels van het dorp, de rol van de schultenhof en van de Jacobskerk.
En heeft Winterswijk nu eigenlijk grachten gehad of toch niet?

Dit boekje is een uitgave van de gemeente Winterswijk, RAAP en Vereniging Monumentenbelangen Winterswijk. Het boekje is te koop bij de Winterswijkse boekhandels.