Oude begraafplaats Singelweg

Monumentenbelangen Winterswijk gebruikt het voormalig baarhuisje voor haar vergaderingen.
Monumentenbelangen nam het baarhuisje in 2005 in gebruik. Het bestuur wilde destijds ook graag het beheer van de begraafplaats krijgen, maar de gemeente wilde in eerste instantie een nieuwe stichting ten behoeve van het beheer oprichten.

Baarhuisje anno 1972
Baarhuisje anno 2019

Op initiatief van Hans Donderwinkel, voorzitter van Monumentenbelangen Winterswijk, tekenden in 2006 de gemeente Winterswijk en Monumentenbelangen een overeenkomst waarin Monumentenbelangen het beheer over de begraafplaats kreeg toegewezen.

De uitvoering ligt, onder auspiciën van Monumentenbelangen Winterswijk, in handen van de sociëteit.