Monumenten Winterswijk

Alle monumenten in Winterswijk staan op een monumentenlijst. Dit gemeentelijk erfgoedregister bevat gegevens van alle monumenten in Winterswijk die het college van burgemeester en wethouders heeft aangewezen als beschermd monument. Ook alle door het Rijk aangewezen beschermde monumenten in Winterswijk staan op de lijst.

Op de onderliggende pagina’s treft u meer informatie.